Actor's avatar

Sothen Ros

Oct 14, 2020

“ កសាងបណ្ណាល័យពង្រឹងអំណាចសហគមន៍” " Adopt a Library, Empower a Community

Feb 15, 2020·Feb 15, 2021
5

អំពីគំរោង៖     

 

AYOកម្ពុជាកំពុងសហការជាមួយក្រុមយុវជនក្នុងកម្មវិធីការចែករំលែកសៀវភៅចែករំលែកចំណេះដឹងក្នុងការនាំមកនូវការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពសម្រាប់យុវជននិងកុមារនៅតាមសហគមន៍ជនបទតាមរយៈគម្រោងរបស់យើងដែលមានឈ្មោះថាកសាងបណ្ណាល័យពង្រឹងអំណាចសហគមន៍

 

៩០%នៃយុវជននៅជុំវិញពិភពលោកដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ដូចជាប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងខ្ញុំផង។ យោងទៅតាមអង្គការយូណេស្កូប្រសិនបើនិស្សិតទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបមានជំនាញអានជាមូលដ្ឋាន (គ្មានអ្វីផ្សេងទៀត) នោះប្រជាជនប្រមាណ ១៧១ លាននាក់អាចរួចផុតពីសែបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រខ្លាំង។ ប្រសិនបើមនុស្សពេញវ័យទាំងអស់បានបញ្ចប់ការសិក្សាមធ្យមសិក្សាយើងអាចកាត់បន្ថយអត្រាភាពក្រីក្រពិភពលោកបានជាងពាក់កណ្តាល។ នេះជាវិធីដែលយើងចង់ជួយផ្តល់អំណាចដល់យុវជន។  នេះក៏ជាមូលហេតុដែលយើងចាប់ផ្តើមកិច្ចសហការសម្រាប់គម្រោងសាងសង់បណ្ណាល័យពង្រឹងសហគមន៍ជាមួយក្រុមយុវជនក្នុងកម្មវិធីចែករំលែកសៀវភៅ ចែករំលែកចំណេះដឹង។ យើងជឿជាក់ថាតាមរយៈការនាំមកនូវធនធានអប់រំប្រកបដោយគុណភាពតាមរយៈបណ្ណាល័យសហគមន៍ដែលប្រកបដោយនិរន្តរភាពដែលកសាងឡើងអស់តម្លៃទាប។យើងកំពុងជួយយុវជនកម្ពុជាដែលមានអាយុចន្លោះពី -៣៥ ឆ្នាំឱ្យកាន់តែទូលំទូលាយក្នុងការទទួលបានការអប់រំចំណេះដឹងនិងមានការស្រមើលស្រមៃប្រកបដោយគុណភាពតាមរយៈសៀវភៅដែលពួកគេបានអានហើយទោះបីយើងមានការគិតយើងខុសគ្នា / ភាពប្រសើរជាង ដំណោះស្រាយដែលមានស្រាប់ពីព្រោះយើងដោះស្រាយបញ្ហាដោយផ្ទាល់នៅប្រភព(កន្លែងផ្ទាល់)។

 

យើងបានប្រតិបត្ដិការកម្មវិធីនេះអស់រយៈពេល ខែហើយដៃគូរបស់យើងអាចប្រមូលសៀវភៅនិងរាប់បានជាង ១០០០ ក្បាល។ ហើយបានដាក់បើកឲ្យប្រើប្រាស់នាថ្ងៃទី២០កក្កដា២០២០​កន្លងមកឥឡូវនេះយើងកំពុងជួសជុលបណ្ណាល័យសាលារៀនក្នុងស្រុកនៅសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិតនៅរតនៈគីរីដោយប្រើសំភារៈដែលមានតំលៃសម្រមជាមួយអគាររឹងមាំមួយ ព្រមទាំងប្រើប្រាស់ការងារដែលធ្វើដោយខ្លួនឯង(DIY) ជំហានបន្ទាប់របស់យើងគឺបើកដំណើរការនិងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅដើមឆ្នាំ២០២១ខានមុខ។ យើងនឹងវាស់វែងថ្លឹងមើល និងមើលឃើងនូវឥទ្ធិពលក្នុងរយៈពេល ៣ខែទៀត។ នៅពេលនេះយើងបន្តកសាងបណ្ណាល័យដូចនេះជាមួយសហគមន៍ជនបទផ្សេងៗ ក្នុងខេត្តមណ្ឌលគីរី និងកំពង់ស្ពឺបន្ថែមទៀត។

 


About the project:

 

AYO Cambodia is collaborating with Share Books, Share Knowledge Team in bringing quality education for youth and children in rural communities through our project called "Build A Library, Empower A Community". 

90% of the youth around the world are living in developing countries such as Cambodia, including me. According to UNESCO, if all students in low-income countries had just basic reading skills (nothing else), an estimated 171 million people could escape extreme poverty. If all adults completed secondary education, we could cut the global poverty rate by more than half. This is how we want to help empower the youth.

This is why we started  a collaboration for "Build a Library , Empower a Community" project with Share Books, Share Knowledge team. We believe that by bringing quality education resources through low cost sustainable community libraries, we are helping the Cambodian  youth ages 5-35 widen their access to quality education, knowledge, and imagination through the books that they read , and we are different/better  than existing solutions because we tackle the problem directly at the source.

We have been in operations for the last 5 months and our partner is able to collect more than 1,000 books and counting. we have open library in Takeo province successfully on 20 of September 2020. Right now, we are renovating the local school library in Ratanakiri in indigenious community using suitable cost materials and DIY jobs. Our next step is to launch and open it in the early 2021.  We will scale the impact in the next 3 months as we continue with other rural communities in  Mondulkiri and Kampung Speu.

Share:

5 Comments

Avatar
peou kimhouy
Oct 21, 2020

Hi Sothen Ros! Great vision! Can I have your project social media to follow your good activity ? Thanks, kim

Avatar
SOTHEN ROS
Oct 22, 2020

https://www.facebook.com/571658329538605/posts/3208263345878077/?sfnsn=mo&extid=8rtskHzRtPjNp4Li&d=n&vh=e

Avatar
SOTHEN ROS
Oct 22, 2020

https://www.facebook.com/WEARECLOTHELover/

Avatar
SOTHEN ROS
Oct 22, 2020

Thank Peou kimhouy for interesting to our project. We will invite you to join our event if you want to join us at province. we are working and looking for budget support to acelerate our action. thank again for voting for our project.

Avatar
Pham Dinh-Long
Oct 24, 2020

Good luck and congrats!

Please Login or Register to comment on this page.